ต้องการร่วมงานกับเรา

        ด่วน! รับสมัครงานจำนวนมาก !

                1. วิศวกรเครื่องกล ,วิศวกรไฟฟ้า ,วิศวกรโยธา

                2. เจ้าหน้าที่ติดต่อและประสานงานด้าน ภาษาอังกฤษและจีน

                3. เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานและจัดการ ด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม

                4. เจ้าหน้าที่ติดต่อและประสานงาน หน่วยงานราชการและเอกชน

                5. พนักงานออกแบบและตัดต่อวิดีโอ

                6. หัวหน้าควบคุมงานทำความสะอาด

                7. พนักงานทำความสะอาด

                8. เซลล์

                9. โฟร์แมนควบคุมงาน

                10. ช่างซ่อมเครื่อง , ช่างช่วงล่าง , ช่างเชื่อม , ช่างซ่อมเครื่องมือหนัก

                11. พนักงานธุรการ

                12. แรงงานทั่วไป


        ติดต่อตามที่อยู่ด้านล่าง..