การบริการ

                การบริการทำความสะอาด มีการขยายตัวและปรัปรุงอยู่ทุกขณะ บริษัทฯก็ก้าวไปกับเทคโนโลยี โดยเรามีทีมงานคอยวิจัยขยายผล และพัฒนาระบบอย่างมีขั้นตอน การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งบวกกับวิธีการอันทันสมัย พร้อมทั้งเทคโนโลยีใหม่ล้ำยุค ทำให้บริษัทฯมีความก้าวหน้าและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

บริการทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป

                เช่น พื้นที่ภายใน – นอกอาคารทุกประเภทลานจอดรถขนาดใหญ่ ท่าอากาศยาน สถานีต่างๆ ที่ล้างรถ สถานที่สาธารณะห้องน้ำ เป็นต้น.

บริการทำความสะอาดกระจกภายใน และภายนอกอาคารสูง

                ทุกประเภทของอาคาร ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือประเภท “Abseiling” ชุด “Spiderman” และอุปกรณ์ “Bowsun chair” ที่ได้รับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์ และมีมาตรฐานในการใช้งานสูง ตลอดจนระบบ Safety อุปกรณ์ใช้ยึดติดกับพนักงาน เช่น Harness, snaplinkเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พนักงานมีการฝึกฝนอย่างชำนาญงาน และ ดูแลใกล้ชิดจากสถาบันมืออาชีพผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง

หินขัด, หินอ่อน

                มีระบบการฟื้นฟูปรับสภาพหน้าหิน ด้วยวิธีการดึงผลึก (Crystalisation)โดยน้ำยาเคมีและอุปกรณ์เฉพาะ ในการแปรธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอนเนตอยู่ในหินเป็นแคลเซี่ยมฟลูออไรด์ที่เงางามและแม็กเนเซี่ยมฟลูออไรด์ที่แข็งแกร่งของหิน พร้อมวิธีการบำรุงรักษาประจำวันและคำแนะนำที่มีขั้นตอนแบบมืออาชีพ

บริการทำความสะอาดห้องคลีนรูม (Clean room)

                หรือพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ ปลอดเชื้อและสิ่งปนเปื้อน ด้วยเทคนิคพิเศษ ประกอบกับต้องใช้อุปกรณ์ที่พิเศษไม่เป็นสื่อนำ และเคมีภัณฑ์เฉพาะ

บริการทำความสะอาดบนเครื่องบิน (Cabin service)

                ด้วยเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะ และการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง มีทักษะในการ

บริการเบ็ดเตล็ตอื่นๆ ตามความต้องการ

                มีบริการซึ่งจัดมอบไว้เกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น พนักงานเดินเอกสารภายในอาคาร พนักงานเสริฟกาแฟ พนักงานประจำครัวล้างจานพนักงานจัดเก็บรถเข็นในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์ พนักงานดูแลรดน้ำต้นไม้ในสวน พนักงานเก็บขยะ-กล่องภายในโรงงานหรือห้างสรรพสินค้า งานซักทำความสะอาดเก้าอี้ผ้า เบาะ โซฟา ประเภทผ้ามุกชนิดไปจนถึงที่ต้องการทำความสะอาดเป็นพิษ ฯลฯ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมด้านบริการ

การบริการ

บริการทำความสะอาดครบวงจร

การบริการ

บริการทำความสะอาดที่สูง

การบริการ

บริการกำจัดของเสียและบำบัดของเสียจากเรือเครื่องมือ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด

เครื่องมือ

เครื่องมือทำความสะอาดพื้นที่สูง

เครื่องมือ

รถจัดเก็บขยะและพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ“บริษัทฯ รับรองคุณภาพผลงานอย่างเต็มที่พร้อมดูแลลูกค้าตลอดเวลา”